Israel: ישראל

 


בין פסגות הרי צפון לדרום,
מפלאות הטבע בכל פינה נצוצות,
שפע הצבעים והריחות סוחפים כל אחד,
כאביב פורח במדבר היבש.

יפה ישראל, ארץ מופת ונצח,
מלאת חיל ורוח, כוכב בלתי מנוצח,
בכל פינה מראה שנותן לנו תודעה,
עושה חיל לנו להיפתח.

בחורף הכוכבים מראים דרך,
בקיץ החום מחבק חולמים,
ים כחול וממרום הרים נופשים נשקפים,
ביחד נוצר המופת הגדול.

יפה ישראל, ארץ מופת ונצח,
מלאת חיל ורוח, כוכב בלתי מנוצח,
בכל פינה מראה שנותן לנו תודעה,
עושה חיל לנו להיפתח.

היסטוריה עמוקה קשורה בדמים,
שורשים עתיקים מראשית עולם,
בלב ארץ קודש זה התורה,
מתחילים מחדש לשיר שירים.

בין כותל לבין חוף הים,
מכתם ושלווה מתאחדים למחר,
מורשת עתיקה מלווה בחיל צעיר,
יד ביד נשא עימנו את הדגל המנצח.

יפה ישראל, ארץ מופת ונצח,
מלאת חיל ורוח, כוכב בלתי מנוצח,
בכל פינה מראה שנותן לנו תודעה,
עושה חיל לנו להיפתח.

יפה ישראל, את מלכת היופי,
בהתגלותך מתרוממת הנפש,
נשמה ורוח מתחברות לאין קץ,
באהבתנו נשא את שיר ההודיה.


(Abraham Schneersohn)

Pages